Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Ratownicy drogowi

Ratownicy Drogowi działający w Automobilklubie Wielkopolski zajmują się pierwszą pomocą przedlekarską w wypadkach drogowych, szkoleniem kandydatów na Ratowników Drogowych, szkoleniem profilaktycznym użytkowników dróg oraz zabezpieczeniami przedmedycznymi imprez.

 

Z kart historii…

Zespół Ratowników Drogowych założony został w Poznaniu w 1980 roku, przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego.

Rok później w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Wielkopolski utworzono Podkomisję Ratowników Drogowych. Inicjatorem powstania ruchu Ratownictwa Drogowego był Kazimierz Jarochowski. W skład grupy założycielskiej wchodzili: Hieronim Helcyk, Kazimierz Jarochowski, Kazimierz Kalicki, Krzysztof Panufnik i Robert Werle. Osobą wspierającą inicjatywę założycieli był dr Jerzy Muszyński, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz Józef Śmiglak, przewodniczący Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. W 2014 roku przemianowano Podkomisję Ratowników Drogowych na Koło Ratowników Drogowych.

Przewodniczący Podkomisji Ratowników Drogowych, a obecnie Koła Ratowników Drogowych w poszczególnych latach:
– Kazimierz Jarochowski (1981-1985)
– Hieronim Helcyk (1985-1987)
– 
Dionizy Kawka (1987-1998)
– 
Henryk Kustosik (1998-2004)
– 
Jacek Wacławski (2004-2006)
– 
Przemysław Piotrowski (2006-2014)
– 
Sebastian Budyła (2014-obecnie)

Od samego początku w ten społeczny ruch aktywnie włączyli się: Wydział Ruchu Drogowego Policji, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Straż Miejska Miasta Poznania.

Szkolenie i doszkalanie

Pierwszymi osobami, które podjęły się szkolenia przyszłych „ratowników drogowych” byli wykładowcy ze Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Obecnie, szkolenie i doszkalanie odbywa się na podstawie instrukcji szkolenia opracowanej przez Główną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska działającej Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. 
Zajęcia teoretyczne prowadzili: Krzysztof Panufnik, Danuta Napierała i Agnieszka Haremska. Obecnie szkolenia prowadzą instruktorzy ratownictwa drogowego posiadający licencje.

Oprócz szkoleń prowadzone są również zajęcia doszkalające, które odbywają się w siedzibie Automobilklubu Wielkopolski przy ulicy Towarowej 35/37 oraz w różnych miejscach naszego województwa.

Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy.

Działalność

Ratownicy Drogowi zabezpieczają pod względem medycznym różnorodne wydarzenia m. in. imprezy masowe takie jak np.: Maraton Poznański, koncerty, imprezy towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zgromadzenia kultu religijnego takie jak np.: spotkania młodych na Lednicy, Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, procesja Bożego Ciała itp. W ramach profilaktyki przeprowadzają pogadanki, pokazy akcji ratowniczych. Biorą udział w spotkaniach organizowanych w szkołach i przedszkolach, niosą pierwszą pomoc w zdarzeniach losowych z udziałem uczestników ruchu drogowego.

Ratownicy Drogowi działający w Automobilklubie Wielkopolski byli organizatorami:

  • Ogólnopolskiego Zlotu Ratowników Drogowych w 1991 roku;
  • 5. Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników Drogowych w 2002 roku.


Wzięli udział w licznych Ogólnopolskich Rajdach Ratowników Drogowych, osiągając następujące sukcesy:

 

Sukcesy w Ogólnopolskich Mistrzostwach Ratowników Drogowych:

 


Ratownicy Drogowi w liczbach

Liczba Ratowników Drogowych w Automobilklubie Wielkopolski zwiększa się systematycznie. 

 

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na przeprowadzanie szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego.

W 2001 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego otworzył w Poznaniu Centrum Szkolenia,
w którym szkoli się Instruktorów Ratownictwa Drogowego pod auspicjami Automobilklubu Wielkopolski.

W 2013 roku Instruktor Sebastian Budyła stworzył autorski projekt szkolenia, który pozwala uczyć zasad pierwszej pomocy dzieci w wieku wczesno-szkolnym oraz gimnazjalnym.

Wielu z nas za swą ofiarną pracę otrzymało medale V klasy PCK, Odznaki Honorowego Ratownika Drogowego, czy Brązowe, Srebrne oraz Złote odznaki Polskiego Związku Motorowego.