Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Historia

Historia polskiego automobilizmu rozpoczyna się w 1886 roku, kiedy na ulicach Warszawy pojawiły się pierwsze pojazdy samobieżne nazwane automobilami.

Rok później 10 lipca 1887 roku Stanisław Grodzki z Warszawy, jako pierwszy z Polaków zgłosił uczestnictwo w rajdzie samochodowym na trasie Paryż – Dieppe,  jadąc autem marki Peugeot. Trasę Warszawa – Paryż pokonywał przez Poznań

25 sierpnia 1923 roku powstaje Wielkopolski Klub Automobilistów i Motocyklistów w Poznaniu, który od 8 listopada 1924 roku nosi nazwę Automobilklub Wielkopolski.

Spośród członków komitetu wybrano pierwsze prezydium i pierwszego prezesa, którym został generał broni Kazimierz RASZEWSKI.

Trudne lata II wojny światowej oraz lat pięćdziesiątych nie były łatwym okresem dla naszego klubu. W tym czasie zaginęło wiele dokumentów oraz trofeów, a  klub przestał istnieć pod swoją nazwą, stał się oddziałem Wielkopolskim Automobilklubu Polski.
25 sierpnia 1957 roku z ulgą przyjęto wiadomość o reaktywowaniu Automobilklubu Wielkopolski i tak trwa on do dziś.

PREZESI AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI:

- gen. broni Kazimierz Raszewski (1923-1924)
- mjr rez. dr Leonard Rola Szadkowski (1924-1927)
- hr. Stanisław Korzbok Łącki (1927-1937)
- ppłk Rudolf Kostecki (1937-1939)
- Jan Antczak (1946-1950)
- dr Edward Sławiński (1960)
- inż. Roman Milewski (1963-1966)
- ppłk rez. inż. Lucjan Szczepankowski (1967-1974)
- mgr inż. Andrzej Bobiński (1974-1981)
- mgr Ryszard Idzikowski(p.o. 1981-1982)
- mgr Marek Kuk (1982-1990)
- mgr inż. Przemysław Olejnik (1990-2006)
- mgr Robert Werle (2006-2018)
- mgr Bartosz Bieliński (2019- obecnie)