Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Komunikaty

 

 Zebrania Struktur klubowych
  • Koło Seniorów  >>  13.01.2020 r. (tj. poniedziałek), godz. 17:00, sala konferencyjna ("Delta") 
  • Komisja Pojazdów Zabytkowych  >>  09.01.2020 r. (tj. czwartek), godz. 18:00, sala na Torze Poznań
  • Komisja Sportu Popularnego i Turystyki  >> 19.12.2019 r. (tj. czwartek), godz. 19:00, sala na Torze Poznań
  • Komisja Pojazdów Zabytkowych  >>  09.01.2020 r. (tj. czwartek), godz. 18:00, sala na Torze Poznań
  • Koło Seniorów  >>  13.01.2020 r. (tj. poniedziałek), godz. 17:00, sala konferencyjna ("Delta") 
  • Komisja Caravaningu  >>  27.02.2020 r. (tj. czwartek), godz. 17:00, sala na Torze Poznań

Komunikat Zespołu ds. Statutu

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski Uchwałą nr 41/2019 z 18.06.2019 r. powołał Zespół ds. Statutu w składzie: Bartosz Bieliński, Jakub Kulesza, Jacek Laskowski, Przemysław Olejnik i Justyna Wybieralska.
Zadaniem ww. Zespołu jest przygotowanie propozycji zmian w Statucie stowarzyszenia, celem jego dostosowania do zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji.
Wobec powyższego Zespół ds. Statutu do 15 listopada 2019 r. za pośrednictwem sekretariatu Klubu przyjmował będzie (w tym drogą elektroniczną, e-mail: sekretariat@aw.poznan.pl) propozycje zmian do Statutu.
Zgłoszone propozycje analizowane będą przez ww. Zespół, zaś głosowanie nad ewentualnymi zmianami odbędzie się podczas Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

 Zniżki dla członków Automobilklubu Wielkopolski

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski na swoim posiedzeniu w dniu 17.02.2015r. podjął Uchwałę ws. zniżek dla Członków Klubu.
Aktualny wykaz zniżek

 Zarządzenie Biura Finansowego PZM w sprawie wpłat gotówkowych

W związku z zarządzeniem Biura Finansowego PZM w sprawie wpłat gotówkowych do kas, informujemy, że od dnia dzisiejszego wszystkie wpłaty od osób fizycznych z tytułów takich jak np.: licencje, wpisowe itp. ZO PZM w Poznaniu przyjmować będzie tylko za pośrednictwem banku lub przekazu pocztowego z uwzględnieniem odpowiedniego opisu umożliwiającego identyfikację wpłaty (kto wpłaca i za co). Od powyższej decyzji nie ma wyjątków. Treść zarządzenia