Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Władze

 

Najwyższą władzą Automobilklubu Wielkopolski jest WALNE ZGROMADZENIE.

W okresie 21.02.-20.03.2022 r., przeprowadzone zostały w Strukturach klubowych, Grupach Członkowskich i wśród Członków Honorowych wybory delegatów, którzy reprezentować będą członków Klubu podczas Walnych Zgromadzeń Delegatów w kadencji 2022-2026. 

>> DELEGACI AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI W KADENCJI 2022-2026 

Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Wielkopolski w dniu 21.04.2022 r., wybrało władze Klubu na kadencję 2022-2026:

ZARZĄD AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI: 

Bartosz Bieliński - Prezes 
Krzysztof Pospieszny - Wiceprezes
Radosław Halasz - Skarbnik
Norbert Frydrychowicz - Członek

Beata Maas - Członek
Przemysław Piotrowski - Członek
Sławomir Pytlak - Członek
Sebastian Urbaniak - CzłonekKOMISJA REWIZYJNA: 

Łukasz Pietura - Przewodniczący
Jacek Rogalka - Wiceprzewodniczący
Aleksandra Jaroszewska-Lis - Sekretarz
Elżbieta Kunkul - Członek


KONTAKT
e-mail: komisjarewizyjna@aw.poznan.pl SĄD KOLEŻEŃSKI:

Maciej Bonczyk - Przewodniczący
Arleta Adam - Wiceprzewodniczący
Anna Furmanowska - Sekretarz
Sebastian Budyła - Członek>>
 REGULAMIN ZARZĄDU AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI  

>>REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 
>>REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO