Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Inne

 

Z SENIORAMI O ICH BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE
23.10.2023

W dniu 23.10.2023 r. w Kinoteatrze „Słonko” w Śremie odbyło się spotkanie z seniorami poświęcone ich bezpieczeństwu na drodze.

Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Rada Programowa „Bezpieczne Miasto” oraz Komenda Powiatowa Policji w Śremie, a beneficjentem – członkowie Klubu „Senior+”. Do współpracy zaproszono Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Automobilklub Wielkopolski.

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Programowej „Bezpieczne Miasto” a jednocześnie Zastępca Burmistrza Śremu Pan Bartosz Żeleźny.

Licznie zebrani seniorzy z dużą uwagą wysłuchali wykładów i prezentacji wygłoszonych przez asp. szt. Izabelę Czerwińską z WRD KWP w Poznaniu, kom. Michała Kasprzaka z KPP w Śremie i Macieja Bednika z Automobilklubu Wielkopolski.

Na koniec spotkania seniorzy otrzymali elementy odblaskowe i broszurę wydana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu dot. ich bezpieczeństwa na drodze.

2
3
6
4
8
7
 


TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO
19.10.2023

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego  światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. Wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności są czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika.

Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem”.

Prawidłowe ustawienie świateł zazwyczaj ogranicza się do wyregulowania korektora ich wysokości, ale wielu kierowców bagatelizuje nawet tą kwestię zapominając, że niewykonanie takiej czynności, przy pełnym obciążeniu pojazdu, powoduje że światła świecąc za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu.

W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach., gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła.

W Wielkopolsce do działań włączyły się 253 stacje kontroli pojazdów. Działania Policji wychodzą zatem naprzeciw intensyfikacji niekorzystnych zjawisk występujących o określonych porach roku, w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie w październiku, listopadzie i grudniu wzmożonych działań związanych z kontrolą oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

Organizatorami kampanii są:  Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkie Policji i Komenda Stołeczna Policji i Instytut Transportu Drogowego.

Partnerami ogólnokrajowymi są: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Dekra Polska Sp. z o. o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car Sp. z o. o., Firma „Neptis S.A. operator komunikatora „Yanosik”, Firma Screen Network S.A. oraz stacje kontroli pojazdów, które zgłosiły chęć udziału w akcji.

Organizatorem wojewódzkim jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 Partnerami wojewódzkimi są: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu raz Automobilklub Wielkopolski.

W ramach kampanii w soboty w dniach 21.10., 28.10., 18.11. i 09.12.2023 r. w wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan techniczny, sprawność i ustawienie świateł w samochodach. Pamiętajmy, że dla bezpieczeństwa jazdy ważny jest stan wszystkich elementów oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienie świateł. Niektóre z zaangażowanych stacji, czynności sprawdzające oświetlenie będą również świadczyć we wszystkie dni robocze – tak jak Stacja Kontroli Pojazdów Automobilklubu Wielkopolski usytuowana w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-17:00).


Źródło: https://policja.pl/

 

 

>> INTERAKTYWNA MAPA STACJI KONTROLI POJAZDÓW REALIZUJĄCYCH BEZPŁATNY PRZEGLĄD STANU OŚWIETLENIA POJAZDU 


TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO
20.10.2022

20 października 2022 roku w Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Wielkopolski zainaugurowano na terenie województwa wielkopolskiego działania pn. „TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO”. Tegorocznym mottem działań jest hasło: „Oświetlaj – nie oślepiaj; sprawdzaj światła regularnie”.

Od czwartku 20 października 2022 r. Policja, wspólnie z partnerami   prowadzi kampanię pn. „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Ma ona na celu uświadomienie kierującym wpływu jakości i stanu oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Działania potrwają do 15 grudnia 2022 r.

Kampania, która po raz 7-my prowadzona jest na terenie całego kraju, została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dekra Sp. z o.o., sieć stacji Speed Car Sp. z o.o., Firma Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik oraz firma Screen Network S.A.  

W ramach kampanii w soboty w dniach 22.10, 5.11, 19.11 i 3.12.2022 r. w wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan techniczny, sprawność i ustawienie świateł w samochodach. Pamiętajmy, że dla bezpieczeństwa jazdy ważny jest stan wszystkich elementów oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienie świateł. Niektóre z zaangażowanych stacji, czynności sprawdzające oświetlenie będą również świadczyć we wszystkie dni robocze – tak jak Stacja Kontroli Pojazdów Automobilklubu Wielkopolski usytuowana w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00).

Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Ma to szczególne znaczenie w warunkach jesienno-zimowych.

Poniżej, w ślad za Biurem Ruchu Drogowego KGP  publikujemy wykaz liczący około 1300 stacji diagnostycznych w całej Polsce, które biorą udział w kampanii. Wykaz można znaleźć także na stronach jednostek Policji oraz partnerów kampanii. Dodatkowo aplikacja Yanosik wskaże zainteresowanym najbliższą stację, na której można sprawdzić stan oświetlenia.

Za BRD KGP


>>INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO O KAMPANII
>>WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW UCZESTNICZĄCYCH W KAMPANII
>>USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM NT. ŚWIATEŁ (wyciąg) 

foto1
foto2
foto3


"ŻYJ I RATUJ ŻYCIE", CZYLI EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI (Roadpol Safety Days) 2022 
21.09.2022

„Żyj i ratuj życie”.

 Europejski Tydzień Mobilności – 16 do 22 września 2022 roku!

 
We wszystkich europejskich krajach prowadzona była akcja pod nazwą ROADPOL SAFETY DAYS, pod wspólnym tytułem „Żyj i ratuj życie”. To działania Policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Od kilku lat, to właśnie 21 września Automobilklub wraz z partnerami zaprasza przed siedzibę w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37 (budynek „DELTA”), aby promować bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Tak było również 21.09.2022 r.

Działania w ramach ROADPOL SAFETY DAYS, pod wspólnym tytułem „Żyj i ratuj życie” cieszyły się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno dorosłych uczestników ruchu drogowego, jak i uczniów poznańskich szkół.

Wśród atrakcji przewidzianych podczas przedsięwzięcia wymienić należy: możliwość skorzystania z symulatora dachowania, alko i narkogogli, gogli zmęczeniowych i zmierzchowych, wziąć udział w krótkim instruktażu  pierwszej pomocy, zapoznać się z działaniem defibrylatora i wyposażeniem karetki pogotowia ratunkowego, czy też radiowozu policyjnego; sprawdzić swój czas reakcji przy użyciu Aparatu Piórkowskiego; otrzymać elementy odblaskowe i materiały dot. edukacji komunikacyjnej; uzyskać informacje dot.: znowelizowanych przepisów prawa o ruchu drogowym, zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzyskania prawa jazdy, ubezpieczeń komunikacyjnych, itp.

ORGANIZATORZY:

 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
 • Automobilklub Wielkopolski,
 • Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Poznaniu,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu,
 • Straż Miejska Miasta Poznania,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Poznaniu,
 • Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

 

D78_2310
D78_2314
D78_2316
D78_2320
D78_2321
D78_2368
D78_2322
D78_2327
D78_2340
D78_2357
D78_2370
D78_2376

 


AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI NA POZNAŃSKIM TARGU DOBRA 
04.09.2022


Już po raz dwunasty poznańskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność wszystkim mieszkankom i mieszkańcom stolicy Wielkopolski. Tegoroczna edycja Poznańskiego Targu Dobra odbyła się 4 września na terenie Starego Zoo. 

W festynie rodzinnym wzięły udział aż 74 poznańskie organizacje pozarządowe, których stoiska rozmieszczone zostały w siedmiu strefach tematycznych: równości, zdrowia, środowiska, kultury, edukacji, aktywności społecznej oraz sportu. Dla wszystkich odwiedzających przygotowano konkursy, zajęcia manualne dla dzieci i młodzieży, spotkania z artystami, czy też pokazy udzielania pierwszej pomocy. Odwiedzający zoo mieli możliwość udziału w ciekawych zajęciach, a także skorzystać z pomocy doradców zawodowych oraz porozmawiać ze specjalistami: między innymi psychologami i prawnikami. 

Poznański Targ Dobra to święto organizacji społecznych, które działają w stolicy Wielkopolski, którego celem jest promowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które działają na rzecz mieszkanek i mieszkańców Poznania. To także doskonała okazja, by poznać ich codzienną pracę, zobaczyć, jak zmieniają Poznań oraz dowiedzieć się więcej o realizowanych przez nie inicjatywach. 

W imprezie nie mogło zabraknąć Automobilklubu Wielkopolski, który na co dzień działa nie tylko jako główny organizator sportu motorowego w Wielkopolsce, ale także na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Automobilklub Wielkopolski przygotował stoisko składające się m.in. z:

 • symulatora dachowania, gdzie można było doświadczyć jak ważne jest prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji ekstremalnej – dachowania pojazdu,
 • prób edukacyjnych przy użyciu narko i alkogogli, gdzie można było doświadczyć, jak otaczającą rzeczywistość obserwuje człowiek będący w stanie nietrzeźwości, bądź w stanie po zażyciu środków psychoaktywnych,
 • stanowiska do sprawdzania refleksu i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy wykorzystaniu „Aparatu Piórkowskiego” – urządzenia używanego w pracowniach badań kierowców,
 • stanowiska nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie pod okiem wykwalifikowanych ratowników drogowych można było dowiedzieć się, jak niewiele wystarczy zrobić, by uratować ludzkie życie na miejscu wypadku drogowego, czy innego zdarzenia losowego,
 • punktu konsultacyjnego, gdzie specjaliści z dziedziny przepisów o ruchu drogowym wyjaśniali wszelkie wątpliwości z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających Stare ZOO.

Do zobaczenia za rok!

1
2
3
4
5
6
7
8
 


AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI SZKOLI WIELKOPOLSKICH POLICJANTÓW
03.11.2021


Jesienno-zimowe doskonalenie techniki jazdy wielkopolskich policjantów ruszyło na dobre. Z inicjatywy i przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów (IPA), a konkretnie Regionu IPA Poznań-E oraz Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego SEPERD, kontynuowano zapoczątkowane kilka lat temu doskonalenie policjantów z zakresu bezpiecznej jazdy. W tegorocznej edycji akcji „Bezpieczna służba” weźmie udział około 120 policjantów różnych pionów, w tym w szczególności policjantów służby ruchu drogowego, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo na drogach.

Tegoroczna odsłona szkolenia różni się znacznie od poprzednich, między innymi poprzez włączenie się w szkolenie aż dwóch podmiotów działających na rzecz podnoszenia umiejętności jazdy, a mianowicie Automobilklubu Wielkopolski i Bednary Driving City, które podjęły się nieodpłatnej organizacji szkolenia w odpowiedzi na propozycję IPA Regionu Poznań-E i SEPERD. Niebywałym atutem tegorocznej edycji doskonalenia umiejętności jazdy policjantów jest baza szkoleniowa pozostająca do dyspozycji instruktorów, a mianowicie Tor Wyścigowy „POZNAŃ” oraz jeden z największych ośrodków doskonalenia techniki jazdy – Bednary Driving City. Policjanci jednego dnia odwiedzają te dwa obiekty podnosząc swoje umiejętności. Instruktorami są zarówno instruktorzy doskonalenia techniki jazdy, jak i instruktorzy sportu samochodowego, co daje gwarancję pełnego profesjonalizmu szkolenia.

Pierwsze z cyklu szkoleń odbyło się 19.10.2021 r., natomiast w dniu 28.10.2021 r. przewidziano zajęcia wyłącznie dla policjantów ruchu drogowego z kilku jednostek naszego województwa. Nowatorskim rozwiązaniem jest prowadzenie szkolenia na dwóch obiektach, gdzie można doskonalić umiejętności techniczne przy zróżnicowanych zadaniach. W ODTJ Bednary Driving City policjanci mieli okazję ćwiczyć m.in. slalom techniczny, hamować i wyprowadzać pojazd z poślizgu nadsterownego na płycie poślizgowej oraz wypracować w sobie nawyk prawidłowej reakcji na utratę przyczepności, skorzystać z „szarpaka” – czyli urządzenia destabilizującego tor jazdy.  Przeprowadzono również ćwiczenia w symulatorach dachowania i zderzeń. Inne umiejętności, przy wyższych prędkościach, ćwiczono na Torze Wyścigowym „POZNAŃ”, a mianowicie: prawidłowy tor jazdy w zakrętach o zróżnicowanym promieniu, pokonywanie serii zakrętów, poznanie przyczepności opon w ekstremalnych warunkach (np. podczas pościgu) – wartości graniczne przyczepności, hamowanie z wyższych prędkości, hamowanie z ominięciem przeszkody, itp. Kolejne szkolenie zaplanowano w listopadzie br.

Jesteśmy pewni, że umiejętności wyniesione ze szkolenia będą policjantom przydatne w codziennej służbie, co wpłynie bezpośrednio na ich bezpieczeństwo, a pośrednio na bezpieczeństwo nas wszystkich – uczestników ruchu drogowego.

IMG_20211028_093703_resized_20211103_094325832
IMG_20211028_085357_resized_20211103_093956505
IMG_20211028_084946_resized_20211103_093906420
IMG-20211029-WA0015
IMG-20211028-WA0027
IMG_20211028_100957_resized_20211103_094110272
IMG-20211029-WA0013
IMG_20211028_101148_resized_20211103_094157617


ROAD SAFETY DAYS 2021 - KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY PT. "WIZJA ZERO" W JAROCIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
20.09.2021 


W dniach 16-22 września 2021 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL SAFETY DAYS, której hasłem przewodnim jest „Żyj i pozwól żyć innym”.

"Wizja Zero" to wizja i pragnienie, by na polskich drogach nie ginęli ludzie.

Pod takim właśnie hasłem i z takim przesłaniem odbyła się w dniu 20.09.2021 r. w Jarocińskim Ośrodku Kultury konferencja zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Jarocinie, skierowana do młodych ludzi, którzy prawo jazdy posiadają od niedawna lub kierowcami zostaną w najbliższym czasie.

Policyjne statystyki wypadkowości wskazują jasno, że w ogromnym procencie sprawcami tragicznych zdarzeń na polskich drogach są młodzi kierowcy. Brawura, przecenienie własnych umiejętności, chęć zaimponowania rówieśnikom, alkohol, brak doświadczenia i przewidywania zagrożeń zdecydowanie zbyt często prowadzą do wypadków, których następstwem jest śmierć drugiego człowieka.

W konferencji wzięli udział uczniowie jarocińskich szkół średnich, dla których głównym przesłaniem spotkania było hasło: „wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego”.

Prelekcje przeprowadzili: Maciej Bednik – specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Automobilklubu Wielkopolski , asp. szt. Łukasz Stefaniak – Kierownik Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie, Sławomir Chrzanowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Kaliszu i Wiesław Ratajczak – specjalista ds. drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Uczestnicy konferencji otrzymali pakiety edukacyjne dla młodych kierowców oraz elementy odblaskowe. Wśród uczestników rozlosowano nagrodę specjalną – bon uprawniający do bezpłatnego szkolenia na torze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Kaliszu.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy konferencji mogli przekonać się jak ważną rolę dla naszego bezpieczeństwa odgrywają prawidłowe zapięte pasy bezpieczeństwa. Prezes Automobilklubu Wielkopolski – Bartosz Bieliński – przeprowadził próby przy użyciu symulatora dachowania.

W konferencji udział wzięli także Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk, Starosta Jarociński Pani Lidia Czechak, Wicestarosta Pani Katarzyna Szymkowiak i członek Zarządu Powiatu Mariusz Stolecki.

OBY TAKICH CENNYCH INICJATYW BYŁO JAK NAJWIĘCEJ!

Więcej o wydarzeniu przeczytasz tutaj 


POZNAŃSKI TARG DOBRA 2021
19.09.2021 

 

Po roku przerwy, spowodowanym pandemią, organizacje pozarządowe ze stolicy Wielkopolski ponownie spotkały się, by zaprezentować się na Poznańskim Targu Dobra.

W niedzielę 19 września 2021 roku, w Starym ZOO w godzinach 12:00-17:00 poznańskie organizacje pozarządowe, na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania, zorganizowały festyn rodzinny by zaprezentować, czym zajmują się na co dzień.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Poznański Targ Dobra – Zasiej Dobro”.

Głównym celem Poznańskiego Targu Dobra jest promowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które działają na rzecz mieszkańców Poznania. W ubiegłym roku ze względu na pandemię wydarzenie odbyło się w przestrzeni on-line. W tym roku mogliśmy spotkać się z mieszkańcami Poznania twarzą w twarz.

W imprezie nie mogło zabraknąć Automobilklubu Wielkopolski, który na co dzień działa nie tylko jako główny organizator sportu motorowego w Wielkopolsce, ale także na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na stoisku Automobilklubu Wielkopolski można było:

 • skorzystać z symulatora dachowania, aby doświadczyć jak ważną rolę w podróży odgrywa prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji ekstremalnej, jakim jest dachowanie pojazdu,
 • odbyć próbę edukacyjną przy użyciu narko i alkogogli, aby doświadczyć, jak otaczającą rzeczywistość obserwuje człowiek będący w stanie nietrzeźwości, bądź w stanie po zażyciu środków psychoaktywnych,
 • skorzystać ze stanowiska nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie pod okiem wykwalifikowanych ratowników drogowych można było dowiedzieć się, jak niewiele możemy zrobić, by uratować ludzkie życie na miejscu wypadku drogowego,
 • skorzystać z punktu konsultacyjnego, gdzie specjaliści z dziedziny przepisów o ruchu drogowym wyjaśniali wszelkie wątpliwości z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Stoisko Automobilklubu Wielkopolski cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających Stare ZOO, a więc tym bardziej mamy nadzieję na "do zobaczenia za rok"!

IMG_20210919_125022
IMG_20210919_131750
IMG_20210919_131757
IMG_20210919_131835
IMG_20210919_131908


AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI SZKOLI PAŃSTWOWĄ STRAŻ ŁOWIECKĄ
26.05.2021 


Automobilklub Wielkopolski przeprowadził w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruch Drogowego w Kaliszu szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla strażnków Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej, wykonujących każdego dnia swoje zadania w zmiennych warunkach  terenowych i pogodowych. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

3
2
1


HAPPENING Z OKAZJI ROAD SAFETY DAYS
18.09.2020 

O działaniach Automobilklubu Wielkopolski z okazji "ROAD SAFETY DAYS" przeczytasz tutaj


UWAGA KONKURS!!!
09.12.2019 


W ostatnim czasie wprowadzonych zostało dużo zmian w przepisach dotyczących ruchu drogowego.
Przypomnijmy sobie zatem stan naszej wiedzy w tym zakresie.
W tym celu mamy dla Was konkurs. Zapraszamy do zabawy. Na laureatów czekają upominki i nagrody.

>> KUPON KONKURSOWY
>> REGULAMIN KONKURSU


TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO
21.10.2019 


W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. 
Automobilklub Wielkopolski, jako propagator bezpieczeństwa na drogach aktywnie włączył się do kampanii "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo". W ramach akcji, zapoczątkowanej w dniu 21.10.2019, zapraszamy w soboty 26.10.2019 r., 16.11.2019 r. i 23.11.2019 r., do naszej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Towarowej 35, w godzinach 08:00 – 13:00, na bezpłatne sprawdzenie stanu świateł.

>> O kampanii

 


AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI NA SPARTAKIADZIE
23.07.2019


Od wielu już lat Automobilklub Wielkopolski zapraszany jest przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan do udziału w Spartakiadzie Dzieci pn. "Mały Sport - Wielka Radość", która tradycyjnie odbywa się w Niechanowie k. Gniezna.

Podczas tegorocznej edycji imprezy nasz Klub przygotował dla dzieci w ramach zajęć promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, test z wykorzystaniem aparatu Piórkowskiego.
Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki, które jedynie dopełniły całodzienne zmagania.
Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia! 

Galeria

IMG_20190723_105423
IMG_20190723_112744
IMG_20190723_101506
IMG_20190723_110317
IMG_20190723_105410
IMG_20190723_102022
IMG_20190723_123937
IMG_20190723_123925
IMG_20190723_130246
IMG_20190723_112812