Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Członkostwo


Aby zostać członkiem Automobilklubu Wielkopolski należy:

1.dostarczyć do Działu Członkowskiego (osobiście lub drogą elektroniczną na adres: dzial.czlonkowski@aw.poznan.pl) wypełnione:

  1.    deklarację członkowską*
  2.   ankietę kandydata
  3. zasady etyki

*/ Konieczne jest uzyskanie podpisów dwóch członków rekomendujących, tj. osób będących członkami Automobilklubu Wielkopolski.

2. dokonać opłat członkowskich**:

  1. składki członkowskiej
  2. wpisowego (płatnego jednorazowo, w momencie wstępowania do Klubu)


Dział Członkowski po dopełnieniu przez kandydata w/w obowiązków wydaje imienną legitymację klubową,

Przez pierwszy rok (12 miesięcy od momentu wstąpienia do Klubu) nowo zapisana osoba posiada status kandydata.
Po upływie ww. okresu oraz po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji przewodniczącego wybranej przez kandydata Struktury (listę Struktur klubowych znajdziesz tutaj Zarząd Klubu podejmuje w drodze Uchwały decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu lub w szczególnych przypadkach (np. w sytuacji uzyskania negatywnej rekomendacji przewodniczącego Struktury, do której przynależność zadeklarował kandydat) o przedłużeniu stażu kandydackiego o kolejny rok (12 miesięcy).  UWAGA! Należy pamiętać, aby przed upływem roku od wstąpienia do Klubu dokonać opłaty składki członkowskiej za kolejny okres (rok kalendarzowy)!


Wysokości opłat członkowskich za 2024 rok

  • Składka członkowska (podstawowa) za 2024 rok wynosi 120 zł
  • Składka członkowska dla osoby (kandydata), wstępującego do Klubu po 30 czerwca 2024 r. wynosi 60 zł
  • Wpisowe (niezależnie od tego w której części roku kandydat wstępuje do Klubu) wynosi 120 zł

**/ Uczniom i studentom do 25 roku życia przysługuje 50% zniżka w składce członkowskiej i wpisowym, zaś emerytom i rencistom legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem członkowskim w Klubie 50% zniżka w składce członkowskiej.

*/ Na podstawie decyzji Zarządu Automobilklubu WIelkopolski, Uchwała nr 34/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Chcesz dokońać opłat członkowskich przelewem? Nic prostszego!

Santander Bank Polska S.A./Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: "imię i nazwisko _rodzaj wpłaty (wpisowe/składka członkowska) za ..... rok"

 

 >> REGULAMIN CZŁONKOWSKI
>> ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI 
>> FORMULARZ ZMIANY STRUKTURY KLUBOWEJ  

 


 Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń tel.+48 61 853 61 03 wew. 20 lub napisz do nas e-mail: dzial.czlonkowski@aw.poznan.pl