TABLICA OGŁOSZEŃ

od 01.03.2017 r. - DELTA - DZIAŁ CZŁONKOWSKI - ZMIANA GODZIN
Informujemy, iż od 01.03.2017 r. Dział Członkowski czynny jest od godz. 9.00 do 15.00.
07.03.2018 r. - GODZ. 17.30 Tor "Poznań" - Zebranie Komisji Pojazdów Zabytkowych
21.03.2018 r. - GODZ. 18.00 DELTA - Zebranie Komisji Sportu Popularnego i Turystyki
01.04.2018 r. - GODZ. 17.00 DELTA - Zebranie Seniorów
ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
Zarząd Automobilklubu Wielkopolski na swoim posiedzeniu w dniu 17.02.2015r. podjął Uchwałę ws. zniżek dla Członków Klubu.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem zniżek - zniżki.pdf

Wyciąg z protokołu Zarządu AW z dnia 22.05.2007 r. - Uchwała nr 48/2007

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski uchwala, że z dniem 22 maja 2007 r. wszelkie zawiadomienia, komunikaty informacyjne będą zamieszczane tylko na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie.  Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym.

W związku z zarządzeniem Biura Finansowego PZM w sprawie wpłat gotówkowych do kas, informujemy, że od dnia dzisiejszego wszystkie wpłaty od osób fizycznych z tytułów takich jak np.: licencje, wpisowe itp. ZO PZM w Poznaniu przyjmować będzie tylko za pośrednictwem banku lub przekazu pocztowego z uwzględnieniem odpowiedniego opisu umożliwiającego identyfikację wpłaty (kto wpłaca i za co). Od powyższej decyzji nie ma wyjątków.
Wszystkie kluby proszone są o poinformowanie swoich członków o powyższym zarządzeniu - zarządzenie.pdf
Korespondencja_JD_i_JJ ws.Toru_Poznań
W dniach 23.03 (sobota) oraz 7.04 (niedziela) na dużej sali na torze Poznań zostały przygotowane dwa osobne terminy szkolenia dla sędziów sportu motocyklowego oraz dla osób chcących pracować przy organizacji imprez motocyklowych.
Start szkolenia o godzinie 10:00 dla osób nie posiadających licencji sędziowskich (obserwatorów bezpieczeństwa).
O godzinie 11:00 rozpocznie się część wspólna na którą zapraszamy osoby z licencjami.
W związku z faktem zmiany blankietów licencji “O” na “II”, prosimy wszystkich sędziów o przyniesienie na szkolenie swoich licencji wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym/paszportowym w wymiarze 3,5 x 4,5 cm.
Sędziowie posiadający licencje “P” proszeni są o jej dostarczenie celem przedłużenia ważności na sezon 2019.
Przedłużenia licencji “O” i “P” nastąpią (nieodpłatnie dla członków Automobilklubu Wielkopolski) po pozytywnym zdaniu egzaminu i po uregulowaniu klubowych składek członkowskich na rok 2019.
Zakres materiału jak zawsze w zasadach rozgrywek motocyklowe wyścigi torowe punkt 1: (https://pzm.pl/pliki/zg/motocykle/wyscigi/regulaminy/2019/zasady_rozgrywek_motocyklowych_wyscigow_torowych_2019.pdf)
Prosimy o przyniesienie ze sobą długopisów.
Do zobaczenia na torze.
 
Osoby, które zapisały się na wyjazd autokarowym na Litwę, Łotwę i do Szwecji informujemy, że w Dziale Członkowskim AW jest do wglądu terminarz, wykaz wysokości wpłat na w/w wyjazd.
UWAGA ZAWODNICY LICENCJONOWANI SPORTU SAMOCHODOWEGO AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI!
W celu przedłużenia licencji sportowej na 2019 rok, z uwagi na konieczność potwierdzania przynależności klubowej:
 wniosek o wznowienie / wydanie licencji sportu samochodowego dostępny na stronie: https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-samochody/
 licencję
 kopię dowodu opłaty za licencję
 oświadczenie do ubezpieczenia
 książeczkę zdrowia z aktualnym wpisem lub w przypadku braku aktualnego wpisu zaświadczenie
od lekarza medycyny sportowej (w przypadku dzieci i młodzieży do 23. roku życia może to być również zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
 kopię ważnego orzeczenia psychologicznego (jeżeli poprzednie straciło ważność)
należy dostarczyć do sekretariatu Klubu przy ul. Towarowej 35.

Komplet ww. dokumentów zostanie przekazany do ZG PZM w Warszawie.
Przedłużone zostaną tylko licencje osób z opłaconymi składkami członkowskimi za 2019 rok.
Jednocześnie Komisja Sportu Samochodowego Automobilklubu Wielkopolski przypomina o konieczności umieszczenia skanów ww. dokumentów na www.inside.pzm.pl

UWAGA!
W związku z wejściem w życie w dniu 28.02.2019 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 395 z dnia 27.02.2019 r.) badania lekarskie (zaświadczenie wydane po 28.02.2019 r.) ważne są przez okres 12 miesięcy, a w przypadku zawodników do 16 roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa, przez okres 6 miesięcy.