TABLICA OGŁOSZEŃ

od 01.03.2017 r. - DELTA - DZIAŁ CZŁONKOWSKI - ZMIANA GODZIN
Informujemy, iż od 01.03.2017 r. Dział Członkowski czynny jest od godz. 9.00 do 15.00.
17.01.2018 r. - GODZ. 18.00 DELTA - Zebranie Komisji Sportu Popularnego i Turystyki
07.02.2018 r. - GODZ. 17.30 Tor "Poznań" - Zebranie Komisji Pojazdów Zabytkowych
11.02.2018 r. - GODZ. 17.00 DELTA - Zebranie Seniorów
ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
Zarząd Automobilklubu Wielkopolski na swoim posiedzeniu w dniu 17.02.2015r. podjął Uchwałę ws. zniżek dla Członków Klubu.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem zniżek - zniżki.pdf

Wyciąg z protokołu Zarządu AW z dnia 22.05.2007 r. - Uchwała nr 48/2007

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski uchwala, że z dniem 22 maja 2007 r. wszelkie zawiadomienia, komunikaty informacyjne będą zamieszczane tylko na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie.  Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym.

W związku z zarządzeniem Biura Finansowego PZM w sprawie wpłat gotówkowych do kas, informujemy, że od dnia dzisiejszego wszystkie wpłaty od osób fizycznych z tytułów takich jak np.: licencje, wpisowe itp. ZO PZM w Poznaniu przyjmować będzie tylko za pośrednictwem banku lub przekazu pocztowego z uwzględnieniem odpowiedniego opisu umożliwiającego identyfikację wpłaty (kto wpłaca i za co). Od powyższej decyzji nie ma wyjątków.
Wszystkie kluby proszone są o poinformowanie swoich członków o powyższym zarządzeniu - zarządzenie.pdf
Korespondencja_JD_i_JJ ws.Toru_Poznań
Automobilklub Wielkopolski zawiadamia, że planowany jest w dniach 16.06.24.06.2019 r. wyjazd autokarem dla członków na Litwę, Łotwę i do Szwecji. Osoby zainteresowane w/w wyjazdem proszone są o zgłoszenie udziału w Dziale członkowskim AW kol. Grzegorza Rybaka, jak również u kol. Artura Skrzypeckiego ( e-mail esar@poczta.f )tel. 601776903 w terminie do 15.12.2018 r. w celach sondażowych odnośnie frekwencji. W zależności od wyniku zgłoszeń zostanie podjęta decyzja o organizacji względnie o odwołaniu wyjazdu. Komunikat.pdf
 
UWAGA SĘDZIOWIE SPORTU SAMOCHODOWEGO!
Osoby które nie oddały jeszcze licencji sędziego do przedłużenia na 2019 rok proszone są o ich dostarczenie do sekretariatu Klubu, przy ul. Towarowej do 31.12.2018 r.
Przypominamy, iż przedłużone zostaną tylko licencje osób z opłaconymi składkami członkowskimi za 2019 rok, które zdadzą licencję w terminie. Składkę na 2019 rok można już opłacać w siedzibie Automobilklubu lub na rachunek bankowy.
 
UWAGA ZAWODNICY LICENCJONOWANI SPORTU SAMOCHODOWEGO AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI!
W celu przedłużenia licencji sportowej na 2019 rok z uwagi na konieczność potwierdzania przynależności klubowej:
 licencję
 książeczkę zdrowia z aktualnym wpisem
 kopię dowodu opłaty za licencję
należy dostarczyć do sekretariatu Klubu przy ul. Towarowej.
Komplet w/w dokumentów zostanie przekazany do ZG PZM w Warszawie.
Przypominamy, iż przedłużone zostaną tylko licencje osób z opłaconymi składkami członkowskimi za 2019 rok. Składkę członkowską na 2019 rok można już opłacać
w siedzibie Automobilklubu lub na rachunek bankowy.
Jednocześnie Komisja Sportu Samochodowego Automobilklubu Wielkopolski przypomina, iż powyższe dokumenty warto zeskanować i umieścić na stronie www.inside.pzm.pl