TABLICA OGŁOSZEŃ

od 01.03.2017 r. - DELTA - DZIAŁ CZŁONKOWSKI - ZMIANA GODZIN
Informujemy, iż od 01.03.2017 r. Dział Członkowski czynny jest od godz. 9.00 do 15.00.
01.10.2018 r. - GODZ. 17.00 DELTA - Zebranie Seniorów
04.10.2018 r. - GODZ. 17.30 Tor "Poznań" - Zebranie Komisji Pojazdów Zabytkowych
20.09.2018 r. - GODZ. 18.00 DELTA - Zebranie Komisji Sportu Popularnego i Turystyki
ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
Zarząd Automobilklubu Wielkopolski na swoim posiedzeniu w dniu 17.02.2015r. podjął Uchwałę ws. zniżek dla Członków Klubu.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem zniżek - zniżki.pdf

Wyciąg z protokołu Zarządu AW z dnia 22.05.2007 r. - Uchwała nr 48/2007

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski uchwala, że z dniem 22 maja 2007 r. wszelkie zawiadomienia, komunikaty informacyjne będą zamieszczane tylko na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie.  Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym.

W związku z zarządzeniem Biura Finansowego PZM w sprawie wpłat gotówkowych do kas, informujemy, że od dnia dzisiejszego wszystkie wpłaty od osób fizycznych z tytułów takich jak np.: licencje, wpisowe itp. ZO PZM w Poznaniu przyjmować będzie tylko za pośrednictwem banku lub przekazu pocztowego z uwzględnieniem odpowiedniego opisu umożliwiającego identyfikację wpłaty (kto wpłaca i za co). Od powyższej decyzji nie ma wyjątków.
Wszystkie kluby proszone są o poinformowanie swoich członków o powyższym zarządzeniu - zarządzenie.pdf
W dniach 04-07.10.2018 r. planowany jest wyjazd szkoleniowo-turystyczny na Dolny Śląsk. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wyjeździe w Dziale Członkowskim u kol. G. Rybaka do dnia 17.09.2018 r. Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest zebranie  odpowiedniej ilości uczestników. - komunikat.pdf