13.02.2017 - KONKURS ARCHITEKTONICZNY
 

Fundacja Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski
Kuźnia Dziedzictwa
i
Automobilklub Wielkopolski

Automobilklub Wielkopolski ma przyjemność poinformować, że wystawę prac konkursowych – koncepcji architektoniczno-urbanistycznych pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji będzie można oglądać w dniach 29-31 maja 2017r., w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Poznań, al. Niepodległości 34)

26.05.2017 r.


Automobilklub Wielkopolski ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 18.05.2017r.
w siedzibie oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej „Pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji” na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Sąd Konkursowy przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:


I NAGRODA

praca konkursowa nr 12

autor pracy:

JASTAA Sp. z o. o.

z Wrocławia

za:

 • Konsekwentne rozwinięcie prostej i klarownej idei, w myśl której siatka miejsc postojowych stanowi jednocześnie podstawę kompozycji dla materii budowlanej.

 • Czytelne przedstawienie zasad kompozycji oraz wykorzystanie jednostek parkingowych jako modułów przestrzennych, tworzących interesującą „geometryczną grę” w przestrzeni otaczającej główne bryły obiektu muzeum.

 • Propozycję pozostawienia obiektu, również w II etapie realizacji, w formie dwóch „sprzężonych” niejako budynków, „patrzących na siebie” i przedzielonych drogą, co otwiera rozliczne możliwości kreowania dodatkowej przestrzeni dla działań muzeum, takich jak organizacja imprez związanych tematycznie z jego profilem, spotkań entuzjastów klasycznej motoryzacji oraz różnorodnych ekspozycji, łączy a nie dzieli funkcję pawilonu. Nagrodzona koncepcja zapewnia ponadto dużą swobodę w zakresie aranżacji ekspozycji z wykorzystaniem zarówno przestrzeni wewnątrz budynków, jak pomiędzy nimi oraz na zewnętrznym parkingu.

 • Ekonomię realizacji wynikającą z logicznej i nieskomplikowanej koncepcji konstrukcji, w której siatkę modularną wpisano w układ miejsc parkingowych, zastosowano proste dachy jednospadowe, oraz zrezygnowano z kosztownego podpiwniczenia.

 • Potencjalnie stosunkowo niewygórowane koszty eksploatacji, z uwagi na zwarte bryły obydwóch części pawilonu oraz dodatkową funkcję szklanych boksów, jako stref „pośrednich”.

 • Łatwość etapowania inwestycji oraz logiczne usytuowanie obiektu na wprost istniejącego wejścia do Narodowego Muzeum Rolnictwa.

  Foto 12a, 12b, 12c


II NAGRODA RÓWNORZĘDNA

praca konkursowa nr 3

autor pracy:

Janowicz Architekci Sp. z o. o.

z Gdańska

za:

 • Udaną próbę poszanowania funkcjonalnych i przestrzennych ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy jednoczesnym spełnieniu warunków i wytycznych konkursowych. Rozcięcie bryły spowodowane śladem obecnej drogi w I etapie, połączone ukośnym łącznikiem, tworzy interesujący układ przestrzenny. Zwarte budynki przywodzą na myśl atmosferę dziewiętnastowiecznych obiektów industrialnych a użyte materiały nawiązują do tradycyjnych zabudowań folwarcznych, tworząc niebanalną oprawę dla ekspozycji zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji, usytuowanego w plenerze Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 • Zaproponowaną aranżację wystaw muzealnych, prowadzącą zwiedzających wytyczoną ścieżką pośród eksponatów, co umożliwia nadawanie im określonej dramaturgii. Ponadto, umieszczenie eksponowanego samochodu już przy zejściu do łącznika podziemnego, przywodzi na myśl sali operacyjną z widownią, awansując samochód do urządzenia humanoidalnego.
   

Zastrzeżenie, w oczach Sądu Konkursowego budzi natomiast podziemny łącznik, który przy bardzo ograniczonym budżecie może stać się elementem ograniczającym możliwość realizacji I etapu, a w konsekwencji powodzenie całego przedsięwzięcia.


praca konkursowa nr 4

autor pracy:

Marian Urbański
z Poznania

za:

 • Oryginalną, organiczną formę architektoniczną, świadomie wywołującą wrażenie kontrastu w stosunku do wytworu industrialnego, jakim jest samochód a jednocześnie w prosty i funkcjonalny sposób odpowiadającą na potrzeby prezentacji kolekcji zabytków motoryzacji.

 • Poszanowanie wiejskiego, plenerowego charakteru otaczającego muzeum krajobrazu.

 • Odważną propozycję lokalizacji muzeum we wschodniej części terenu opracowania, gdzie etapowanie inwestycji nie jest uzależnione od zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz za dostosowanie zaproponowanej formy pawilonu muzeum do nieregularnych podziałów na jednostki funkcjonalne, na obszarze objętym przedmiotowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 • Czytelne etapowanie inwestycji w zależności od uwarunkowań ekonomicznych inwestycji, gdzie już etap I stanowi samowystarczalny obiekt muzealny, a etap II wzbogaca krajobraz i stanowi naturalne rozszerzenie ekspozycji.

 • Klarowną i bezpretensjonalną organizację ekspozycji samochodów, w której artefakty motoryzacyjne grają pierwszoplanową rolę, zarówno w I jaki i w II etapie realizacji.


WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE

praca konkursowa nr 5

autor pracy:

Graph’it Studio Sp. z o. o.

z Warszawy

za:

 • Profesjonalne oraz mocno podbudowane studiami i analizami potraktowanie pomysłu na aranżację przestrzeni wystawienniczej.

 • Czytelny, „muzealny” charakter architektury projektowanego obiektu.

 • Bardzo wysoką kulturę graficzną opracowania.


Jednak w ocenie Sądu Konkursowego, czynnikiem obniżającym wartość pracy są potencjalnie wysokie koszty realizacji obiektu oraz praktyczny brak możliwości jej etapowania, co stanowiło jeden z warunków konkursu.praca konkursowa nr 7

autor pracy:

Libido Architekci

z Łodzi
za:

 • Prostą, bezpretensjonalną formę projektowanego pawilonu, stanowiącą czytelne nawiązanie do wiejskiej architektury inwentarskiej.

 • Zręczne wpisanie obiektu w teren opracowania z poszanowaniem dla ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przy jednoczesnym spełnieniu głównych warunków i wytycznych programowych.

 • Czytelny schemat etapowania projektowanego obiektu.

Jednak w ocenie Sądu Konkursowego, czynnikiem nieco obniżającym wartość pracy są potencjalnie wysokie koszty eksploatacji obiektu, z uwagi na znaczne rozczłonkowanie bryły.


praca konkursowa nr 14

autor pracy:

Heinle, Wischer und Partner Architekci
Sp. z o. o.

z Wrocławia

za:

 • Interesującą propozycję odnośnie sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej, która otwiera się na zewnątrz poprzez bramy, uskokowo rozmieszczone w rzucie
  i dodatkowo podkreślające geometrię działki. Otwarcie umożliwia aranżację wystaw plenerowych, sprzyjając w ten sposób bezpośrednim spotkaniom miłośników klasycznej motoryzacji przy swoich pojazdach, stanowiąc niejako zapowiedź ekspozycji wewnętrznej.

 • Zwarta bryła budynku w formie estetycznego „bunkra sztuki” tworzy elegancką, minimalistyczna obudowę, przydając prestiżu zdeponowanym eksponatom.
   Wnętrze obiektu, stanowiące jednoprzestrzenną halę oświetloną naturalnym, górnym światłem otwiera możliwość swobodnej aranżacji wystaw.

 • Rzut budynku stanowi prosty, czytelny logotyp, mogący się stać symbolem muzeum.


Jednak w ocenie Sądu Konkursowego, czynnikiem obniżającym wartość pracy jest fakt, nieuwzględnienia w projekcie planu zagospodarowania, śladu obecnej drogi przecinającej projektowany obiekt, zgodnie z ustaleniami obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.


Serdecznie gratulujemy!!!

Cała galeria foto
 


Automobilklub Wielkopolski uprzejmie informuje, że dyskusja pokonkursowa odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu, tj. 18 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 56. Do tego też czasu można oglądać w siedzibie SARP prace konkursowe.

15.05.2017 r.


Automobilklub Wielkopolski ma przyjemność poinformować, że:

1. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla zadania: „Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji” na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie został rozstrzygnięty w dniu 11.05.2017 r..

2. Publiczne otwarcie kopert zawierających karty identyfikacyjne uczestników i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 56.

3. O terminie i miejscu wystawy prac konkursowych oraz dyskusji pokonkursowej poinformujemy odrębnie w terminie późniejszym.


12.05.2017 r.


LISTA UCZESTNIKÓW
DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Dokumenty konkursowe:

Szreniawa - zdjęcia terenu:

         

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE ORGANIZATOROM


Pytanie 1.

W Regulaminie konkursu w pkt. 2.10 mowa jest o zestawieniu tabelarycznym powierzchni dla zadania i odwołują się Państwo do załącznika nr 12, który nie został umieszczony na stronie http://www.aw.poznan.pl/konkurs/index.html. Czy byłaby możliwość udostępnienia tego pliku?

Odpowiedź:
Załącznik nr 12 zostanie uzupełniony w terminie do 6 marca 2017.


Pytanie 2.

W nawiązaniu do punktu 2.10.regulaminu konkursu: "Zestawienia tabelaryczne powierzchni dla zadania „Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji przy Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie” określa Załącznik nr 12." Czy organizatorzy konkursu przekażą zainteresowanym załącznik nr 12 z zestawieniem tabelarycznym, ponieważ na stronie konkursu go nie ma?

Odpowiedź:
Załącznik nr 12 zostanie uzupełniony w terminie do 6 marca 2017.


Pytanie 3.

W nawiązaniu do punktu 3.5.regulaminu konkursu: "Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji” wraz z zagospodarowaniem terenu, realizacją interaktywnej ekspozycji i stałym wyposażeniem użytkowym - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć (dla Etapu I i II) kwoty 10.000.000 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych)." Czy kwota 10.000.000 PLN jest kwotą dla realizacji łącznie 2 etapów czy dla każdego z osobna przewidziana jest kwota 10.000.000 PLN.?

Odpowiedź:
Kwota 10.000.000 PLN dotyczy całości zadania, czyli etapu I i etapu II łącznie, ale została błędnie opisana jako kwota brutto. Prawidłowy zapis to: "w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć (dla Etapu I i II) kwoty 10.000.000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych)." Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi!


Pytanie 4.

W puntach 8.6, 8.7 i 8.11, mowa o punkcie 9.5; czy jest to pomyłka i chodzi o punkt 8.5?

Odpowiedź:
W tym wypadku chodzi o punkt 8.5.2. Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi!


Pytanie 5.

Czy istnieje możliwość udostępnienie przez organizatorów większej ilości zdjęć w większej rozdzielczości?

Odpowiedź:
Organizator udostępni fotografie terenu o lepszej jakości do 10 marca 2017.Pytanie 6.

Czy zadaniem projektowym jest aranżacja wystawy stałej Muzeum, czy będzie rozpisany oddzielny konkurs?

Odpowiedź:
Nie, aranżacja wystawy stałej Muzeum nie jest przedmiotem konkursu.


Pytanie 7.

W materiałach umieszczonych na stronie brakuje załącznika nr 12. Jest natomiast załącznik nr 11, który zawiera zestawienie tabelaryczne – w tabelach jednak nie ma podanych powierzchni. Czy wskaźniki powierzchniowe zostaną opublikowane?

Odpowiedź:
Załącznik nr 12 zostanie uzupełniony w terminie do 6 marca 2017.


Pytanie 8.

Zgodnie z rozdziałem III pkt 1.1.2 praca konkursowa musi spełniać zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Załącznik graficzny do MPZP jest kompletnie nieczytelny. Czy organizator udostępni Wyrys z MPZP, który będzie pozwalał na jego poprawne odczytanie?

Odpowiedź:
Załącznik nr 10 zostanie uzupełniony o załącznik nr 10 A tj. wyrys z MPZP o lepszej czytelności, w terminie do 6 marca 2017.