Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Kalendarz 2019: Uroczyste podsumowanie sezonu 2018 - Aula UAM

W poniedziałek 4 lutego 2019 roku w Auli UAM w Poznaniu odbyła się uroczystość podsumowująca miniony, 95. rok działalności Automobilklubu Wielkopolski.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością licznie przybyli goście, w tym m. in.: Jan Dziedziczak – Poseł na Sejm RP, Piotr Florek – Senator RP, Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Gola – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Mariusz Mądrowski – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina, Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna, Halina Owsianna – Radna Miasta Poznania, Barbara Sajnaj – Skarbnik Miasta Poznania, dr Ewa Bąk – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Stanisław Małecki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Arkadiusz Sąsara – Wiceprezes ZG PZM, Paweł Pęcak – Członek Zarządu ZG PZM, Maciej Jankowski – Prezes ZO PZM w Poznaniu, Prezesi Honorowi, Członkowie Honorowi oraz działacze i sympatycy stowarzyszenia.

Podczas uroczystości w okolicznościowym filmie wspomniano tragicznie zmarłego Prezesa Klubu Roberta Werle oraz minutą ciszy uczczono jego pamięć. Ponadto w filmowym telegraficznym skrócie przypomniano wydarzenia sportowe, turystyczne i związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego, których Automobilklub Wielkopolski był organizatorem w 2018 roku.

Gala była również okazją do nagrodzenia reprezentantów Automobilklubu Wielkopolski za ich osiągnięcia w sezonie 2018, w sporcie samochodowym, motocyklowym, kartingowym, pojazdach zabytkowych oraz BRD. W sumie reprezentanci Klubu w minionym roku zdobyli aż 99 wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym aż 78 tytułów mistrzowskich (indywidualnych i klubowych).

Ponadto uhonorowano odznaczeniami i wyróżnieniami zasłużonych działaczy Automobilklubu Wielkopolski. Tytuł „Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego” otrzymali: kol. Bartosz Bieliński i kol. Maciej Bonczyk. Brązową Odznakę Honorową PZM otrzymali: kol. Tadeusz Człapa, kol. Jarosław Kobyłka oraz kol. Kazimierz Niewitecki, zaś Honorową Odznakę Automobilklubu Wielkopolski odebrali: kol. Robert Robak i kol. Grzegorz Ziółkowski.

Wyrazy uznania za dotychczasową działalność Klubu, życzenia sukcesów w przyszłości oraz puchar na ręce p.o. Prezesa Automobilklubu Wielkopolski Bartosza Bielińskiego przekazał płk. Stanisław Tomaszkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prowadzący Galę – Krzysztof Ratajczak odczytał również okolicznościowe listy gratulacyjne: Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzeja Kraśnickiego oraz Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów, Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania – prof. Antoniego Szczucińskiego.

Szczególny, podniosły charakter uroczystości wzbogaciły dodatkowo poruszającą i nastrojową muzyką artystki orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i orkiestry Opery Nova z Bydgoszczy.

 

Foto - T. Szwajkowski