24.11.2018 - RAJD ANDRZEJKOWY KOŁA NISSAN
REGULAMIN KARTA ZGŁOSZENIA

Koło Nissan, Koło BLOK i Koło Seniorów zapraszają na Rajd Andrzejkowy, podczas którego Jubileusz 40-lecia działalności będzie obchodziło Koło BLOK.