10.06.2012 - "RODZINNY" Turystyczny Rajd Samochodowy

   

W niedzielę 10 czerwca br. odbył się kolejny rajd z cyklu Mistrzostw Powiatu Gnieźnieńskiego w Turystycznych Rajdach Samochodowych w 2012 roku. Był to rajd samochodowy p.n. „Rodzinny”, tradycyjnie organizowany przez gnieźnieńską Delegaturę AW co roku z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Uczestnicy tej imprezy to w dużej mierze całe rodziny.
Imprezę zaszczycili swą obecnością: Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Łubowo p. Mirosław Nowak i Prezes Automobilklubu Wielkopolski p. Robert Werle.
Na miejsce zbiórki uczestników wyznaczono Dom Kultury w Łubowie. Jednak z uwagi na ładną pogodę powitanie, odprawa, pierwsze próby sprawnościowe i zręcznościowe odbyły się na parkingu przed Domem Kultury. Miłym zaskoczeniem było zaraz na wstępie poczęstowanie uczestników rajdu kawą i herbatą przez władze samorządowe gminy Łubowo.
Trasa rajdu wiodła tym razem z Łubowa poprzez Imiołki, Lednogórę, Moraczewo do Dziekanowic, gdzie Dyrekcja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy udostępniła organizatorom pomieszczenia i teren, na którym można było przeprowadzić konkurencje i dokonać podsumowania rajdu.
W czasie pokonywania trasy członkowie załóg wykonywali próby samochodowe, rozwiązywali test z BRD, odnotowywali punkty kontroli przejazdu oraz odpowiadali na pytania przygotowane przez organizatorów dotyczące obiektów spotkanych podczas przejazdu zgodnie z itinererem przez poszczególne miejscowości.
Dodatkową atrakcją dla uczestników imprezy było przepłynięcie promem przez jezioro na terenie Małego Skansenu na wyspę Ostrów Lednicki i zwiedzenie muzeum archeologicznego, a wcześniej podczas pokonywania trasy, przebywanie na Polach Lednickich w okolicy Bramy Ryby, w miejscu gdzie odbywają się corocznie na początku czerwca spotkania młodzieży.
Po obliczeniu wyników ogłoszono, że:
- w klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Wojciech Puk, drugie miejsce zajęli Krystyna i Wojciech Plucińscy, a trzecie miejsce Agnieszka i Grzegorz Krencowie;
- w klasyfikacji zespołów I miejsce zdobył zespół gnieźnieńskiej Delegatury AW, II miejsce zespół przedstawicieli gmin powiatu gnieźnieńskiego, III miejsce zespół załóg reprezentujących Towarzystwo Ubezpieczeniowe z Gniezna.
W konkurencjach dodatkowych dla kobiet i dzieci w rzutach lotkami do tarczy puchar za I miejsce w kategorii pań otrzymała kol. Wioletta Nowaczyk a w kategorii dzieci kol. Kacper Zybała.
Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zwycięzca otrzymał nagrodę ufundowaną przez sponsora Firmę POL-CAR w postaci samochodu na weekend. Firma ta udostępniła również organizatorom samochód do transportu bramy pneumatycznej w czasie rajdu.
Atrakcyjną nagrodę od sponsora p. Magdaleny Jesiołowskiej , która jest właścicielem Ośrodka Szkolenia Kierowców Akademii Bezpieczeństwa mieszczącego się w Poznaniu, w postaci darmowego kursu prawa jazdy kategorii B otrzymała załoga, która zajęła III miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Za pierwsze trzy miejsca w obu klasyfikacjach: indywidualnej i zespołowej puchary ufundował Wójt Gminy Łubowo p. Andrzej Łozowski.
Wszyscy uczestnicy imprezy obdarowani zostali słodką niespodzianką od Firmy SAVITOR z miejscowości Piekary k. Gniezna , producenta cukierników „krówki”.
Za dużą pomoc w organizacji imprezy organizatorzy serdecznie dziękują władzom samorządowym Gminy Łubowo, w tym szczególnie Wójtowi p. Andrzejowi Łozowskiemu, Dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz wszystkich wymienionym już wcześniej sponsorom.
Znaczna część uczestników rajdu zadeklarowała swój udział w kolejnej imprezie z tego cyklu w dniu 12 sierpnia br.

Tekst: K. Dębowska
Foto: A. Lewandowska