18.04.2012 - WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

PORZĄDEK OBRAD INFORMACJA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Automobilklubu Wielkopolski odbyło się na Torze „Poznań” 18 kwietnia 2012 roku i zrealizowało przyjęty porządek obrad. Wymieniono informacje o sprawach dla Klubu istotnych. Podkreślono czołową rolę Automobilklubu Wielkopolski w kraju wśród tego typu stowarzyszeń. Prezes Robert Werle przedstawił Informację Zarządu Automobilklubu Wielkopolski o działalności od 15 kwietnia 2011 do 18 kwietnia 2012. Zatwierdzono sprawozdanie finansowego za 2011 rok. Niezwykle emocjonującym momentem było wręczenie Andrzejowi Zembrzuskiemu symboli godności Członka Honorowego Automobilklubu Wielkopolski. Wręczono również odznaczenia zasłużonym członkom Automobilklubu Wielkopolski.