08.01.2012 - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
       

W dniu 8 stycznia 2012 roku w ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy członkowie Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolski udzielili wsparcia studentom Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przeprowadzeniu akcji pt. „STUDENCI DZIECIOM”. Całe przedsięwzięcie miało miejsce w holu głównym Colegium Minus UAM w godzinach od 10.00 do 12.30. W czasie jej trwania ratownicy drogowi przeprowadzili zajęcia oraz pogadanki kształtujące odpowiednie postawy dzieci, młodzieży jak i osób starszych w sytuacji zagrożenia, wzywania pomocy w razie wypadków, a także przybliżyli wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Już najmłodsze dzieci wykazywały duże zaangażowanie podczas wykonywanych zadań, wzbudzały one ich ciekawość i pobudzały do działania. Ponad to całe rodziny miały okazje udoskonalenia, zweryfikowania, a często także zdobycia wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Całość przedsięwzięcia urozmaiciły gadżety Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolska, które stanowiły nie tylko doskonałą formę nagradzania, ale z pewnością będą przypominać o odpowiednim zachowaniu w codziennym życiu.