31.05.2009 "Rodzinny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Dziecka"

 

 
 

 

REGULAMIN

 

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
Delegatura w Nowym Tomyślu
oraz
URZĄD MIEJSKI w NOWYM TOMYŚLU
organizuje
31 maja 2009 roku o godz. 12.30
z okazji
D N I A    D Z I E C K A

"R O D Z I N N Y
R A J D   S A M O C H O D O W Y"

Zbiórka i miejsce startu:
Parking przy biurze Delegatury Automobilklubu Wielkopolski
ul. Komunalna 2, Nowy Tomyśl

Zgłoszenia załóg przyjmowane są do 29 maja 2009 r

nowy.tomysl@aw.poznan.pl

- lub pod nr telefonu 0 604-888-889 (Radosław Halasz),
oraz w biurze Delegatury Automobilklubu Wielkopolski, ul. Komunalna 2
w Nowym Tomyślu,
(21 i 28 maja tj. czwartek w godz. 15.00 - 16.00).

Wpisowe na rajd wynosi:
- 15 zł od członków Automobilklubu Wielkopolski,
- 20 zł od pozostałych osób dorosłych,
- 10 zł od dzieci i młodzieży do lat 18,

Organizator przewiduje dla:
- zwycięzców: puchary, dyplomy i nagrody,
- dla każdego dziecka torbę ze słodyczami,
- dla wszystkich uczestników ciepły posiłek regeneracyjny.