09.05.2009 WIELKI INTEGRACYJNY RAJD SAMOCHODOWY DOPIEWO

     

 

W dniu 9 maja br. odbyła się II Wielka Integracyjna Impreza Samochodowa Gminy Dopiewo zorganizowana przez Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie i Zbigniewa Koprasa przy współpracy z Automobilklubem Wielkopolski. Honorowego startu wszystkich 35 załóg na 58-kilometrową trasę po drogach gminy dokonali Wójt Gminy Dopiewo i Prezes Automobilklubu Wielkopolski. Na trasie na uczestników czekało 8 prób rekreacyjnych i 3 próby samochodowe obsługiwane przez sędziów z Automobilklubu. Trzeba też było rozwiązać test z przepisów prawa o Ruchu Drogowym i krzyżówkę sprawdzającą wiedzę o gminie. Jedną z prób przygotowali ratownicy drogowi Automobilklubu Wielkopolski.